Luxembourg: dårlig arbeidsforhold ved hoffet!

Rapporten om arbeidsforholdene ved hoffet i Luxembourg ble 31. januar ble offentliggjort på regjeringens nettsted. Rapportens konklusjon er at monarkiets funksjoner må reformeres, særlig med tanke på personalstyringen ved hoffet – og som forventet, storhertuginne Maria Teresa får en kraftig smekk på fingrene.

Storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg.
Storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg, populær blant folket – fryktet ved hoffet

Det kommer frem av rapporten at de viktigste beslutningene angående personale ble tatt av storhertuginne Maria Teresa, enten det var på rekrutteringsnivå, oppsigelser eller avdelingsoppdrag. De siste ukene hadde mediene spekulert i storhertuginnens rolle, noe som beveget storhertug Henri til å komme med et kraftig forsvar av sin kone i form av en pressemelding 27. januar.

Storhertug Henri og storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg.
Storhertug Henri og storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg. Bildet ble offentliggjort i forbindelse med Henris forsvar av sin kone.

Mannefall ved hoffet i Luxembourg

Rapporten bekrefter at 51 av totalt 110 ansatte, hadde fratrådte eller blitt avskjediget i perioden mellom 2014 og 2019. Det er nesten halvparten av de ansatte som har sluttet, og det må jo være helt uakseptabelt. 16 av disse skal ha blitt oppsagt, mens 16 hadde sagt opp selv, mens andre var flyttet til forskjellige andre administrasjoner. I rapporten står det at atmosfæren ved hoffet er preget av frykt, og foreslår at all fremtidig rekruttering skal godtas av statsministeren. Dette kan ikke forstås som noe annet enn en kraftig kritikk av storhertuginne Maria Teresa.

Uvennlig atmosfære

Videre kan man lese at den interne kommunikasjonen nesten er ikke-eksisterende. Ledere informerte svært sjelden internt, noe som betyr at personalet ikke blir informert om hva som skjer ved deres arbeidsplass, hoffet. Det blir i rapporten understreket at det er påkrevet med en endring, ellers vil systemet nærmest kvele seg selv.

Som man kan forestille seg med slik arbeidsforhold, ble de ansatte ved hoffet ofte syke, søkte etter annet arbeid eller slet med angst og stress. Atmosfæren blir beskrevet som uvennlig og de ansatte er varsomme med hva de sier. Denne mangelen på kommunikasjon bidrar til at rykter lett oppstår og folk sitter med en følelse av uro og utrygghet.

Statsminister ansetter i fremtiden

I rapporten blir det anbefalt at hoffsjefen og en minister samarbeider om en ny ordning, som regjeringen skal godkjenne. Regjeringen vil også gjerne ha mer informasjon om hvordan hoffet bruker pengene som blir bevilget til dem.

Eventuelle fremtidige endringer ved personalet bør følges av skikkelig jobbeskrivelser. Rapporten sier også at det er uklart om hvor mange ansatte som trengs for at hoffet skal fungere, og foreslår at slottet kan forhøre seg hos andre monarkier når de går gjennom hvor mange ansatte som er nødvendige for sitt offisielle virke, og de som er nødvendige som personlig stab for den kongelige familien.

Hvor går pengene?

Den 44 sider lange rapporten tar for seg den økonomiske siden av hoffets virksomhet. Det står at det er vanskelig å fastslå om storhertugparets private virksomhet blir finansiert av staten, eller ikke. Dette må det øyeblikkelig bringes klarhet i.

Hoffet bekreftet at den har mottatt rapporten, og sier at de vil bidra konstruktivt til å gjennomføre forbedringene som er blitt foreslått. Hoffet har forpliktet seg til åpenhet, gjennomsiktighet og modernisering.

Det skal bli interessant fremover å se hvordan storhertugparet reagerer på å bli behandlet som hvilken som helst annen avdeling i statsadministrasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *